Bạn đang ở: Trang chủ » Danh mục » KHO IPHONE - IPAD CŨ

8P 64GB 99% (3 MÀU )

Giá bán: 11,990,000

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

X64 99% GREY - SILVER

Giá bán: 14,990,000

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

7P 256GB 99% JET BLACK

Giá bán: 10,990,000

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

7P 128GB 99% (5 MÀU )

Giá bán: 9,900,000

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

7P 32GB 99% (4 MÀU )

Giá bán: 8,990,000

Tình trạng: Hết hàng
Hiện có: 0 bình luận

iPhone 6s 16Gb 99%

Giá bán: 3,990,000

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

iPhone 6s 16Gb Hồng 99,9%

Giá bán: 3,990,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

IPHONE 6S 64Gb 99%

Giá bán: 4,590,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

IPHONE 6S PLUS 16GB 99%

Giá bán: 5,990,000VNĐ

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

6 PLUS 64GB VÀNG 99%

Giá bán: 4,990,000

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận

6 PLUS 16GB VÀNG 99%

Giá bán: 4,590,000

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Air 2 4G 16GB Gold 99,9%

Giá bán: 5,590,000

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

6 16GB SLIVER 99,9%

Giá bán: 2,990,000

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

6 16GB GOLD 99%

Giá bán: 2,990,000

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

6 64GB GOLD 99,9%

Giá bán: 3,590,000

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

6 16GB GREY 99%

Giá bán: 2,990,000

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

5S 16GB QT 99% (Trắng)

Giá bán: 1,990,000

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

5 16GB QT 99% (Đen)

Giá bán: 1,590,000

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

5S 16GB QT 99% (Vàng)

Giá bán: 1,990,000

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

5S 16GB QT 99% (xám)

Giá bán: 1,990,000

HÀNG XT.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Ipad 4 - 4G 16G Wifi 99,99%

Giá bán: 3,990,000

như mới fullbox

Tình trạng:
Hiện có: 0 bình luận